Llengües

Activitats Específiques

Convivències i sortides

Tornar

La Fundació Rubricatus promou amb especial interès activitats inclusives i d' integració social per a les persones amb discapacitat que atén.

Totes aquestes sortides i estades fora del centre són dirigides i gestionades per l'equip tècnic habitual del servei. Aquest fet garanteix la qualitat d'atenció durant l'activitat. Els seus educadors de referència coneixen bé les particularitats i necessitats de cada persona que hi participa.

Les finalitats de les sortides i de l'estada de convivències fora del centre són, genèricament, mantenir i/o millorar les habilitats d'autonomia personal i social. I també es pretén fomentar el coneixement i la discussió sobre els fenòmens socioculturals del nostre entorn.

En el cas de les estades en cases de colònies adaptades que es fan cada any es realitzen en diferents llocs de la geografia catalana, amb la finalitat de poder conèixer i visitar entorns culturals diversos i aprendre d’ells.

Totes les activitats descrites, planificades anualment, són fruit del consens entre tot l'equip tècnic del servei, i es fan tenint en compte les preferències i motivacions de les persones usuàries i les seves famílies.

La Fundació disposa d'un vehicle propi adaptat per poder traslladar les persones amb mobilitat reduïda de forma més còmoda i segura.

Així mateix, al llarg de l'any, es fan sortides i activitats fora de les instal·lacions del centre coincidint amb esdeveniments culturals i celebracions, tant en el municipi com a fora d'ell, segons l'oferta cultural que ens arriba al llarg de l'any.