Llengües

Activitats Específiques

Activitats aquàtiques

Tornar

En general, el treball en el medi aquàtic afavoreix el desenvolupament orgànic (millora de les funcions cardiorespiratòries, augment de la resistència, estimulació del metabolisme, etc.), muscular (tonificació, relaxació, mobilitat articular, etc.) i de la coordinació motriu quan el cos passa a un estat d'ingravidesa, aspectes que es veuen reflectits en els beneficis addicionals que aquest treball pot aportar a les persones en diversos aspectes de la vida diària, millorant la seva qualitat de vida.

L'activitat de piscina s'estableix de forma setmanal tenint en compte les característiques principals de les diferents patologies que presenta la persona amb discapacitat i l’adaptació de l'activitat en el medi aquàtic de les persones amb discapacitat motora, amb l'ajut de material auxiliar (cilindres, manyoples, pull-buoys).

Es treballen aspectes essencials en el medi aquàtic, com són respiració, la flotació, la propulsió i el desplaçament, la superació de pors i la promoció de l'autonomia.

L'activitat aquàtica es porta a terme a les piscines del Centre Esportiu Municipal Sagnier del Prat de Llobregat.